Leder

Ingen svar

av Ole Gjems-Onstad

Dette Dyade er en vandring i kunstens versjoner av dødens skyggelandskap. Den belgiske kunstner Ann Veronica Janssens har uttalt at en del ting blir klarere i tåke. Dette gjelder ikke minst det store ukjente: døden. Intuisjon er kunstens – og meditasjonens - språk, og kan overfor dødens eksistensielle utfordring være til større hjelp enn fornuft og logikk.

Kunstnere har brukt dødens gåtefulle speil til å utforske livet og fantasier om det som venter. Deres skaperkraft kan stimulere refleksjon over livets slutt, men uten å gi allmenngyldige svar.

Det sentrale er ikke hva kunstneren ville uttrykke, men det verket kan vekke, og dets bidrag til å være nær døden som sentralt livstema. Wisdom is not the product of schooling, but of the lifelong attempt of acquiring it, skal Albert Einstein ha sagt.

Forsidebildet, Dødens øy av Arnold Böcklin, er fra slutten av 1800-tallet og var kjent over hele Europa. Det rommer en arketypisk forestilling om døden som en reise til et annet, ukjent sted.

Kunst og litteratur om døden er uendelig; utvalget her personlig og tilfeldig.

Mange motiver kan ligge bak et fokus på døden. Flere av kunstnerne her begikk selvmord. 

Selv om en kunstner har vært død mer enn 70 år, kan fotografier av verket og oversatte tekster være underlagt opphavsrett. Bilder gjengis ofte forsiktig og tekster delvis slik at bruken faller innenfor sitatretten etter åndsverksloven. Nettsøk etter et bilde eller en fullstendig tekst kan gi en mer fullstendig opplevelse (kjente engelske titler er beholdt for å lette søk). Sitater fra litterære verk er ofte på engelsk for å lette bruk ved seminarer på andre språk enn norsk.

Artiklene er skrevet av Ole Gjems-Onstad. Merete Lund Hetland, Dag Jenssen og Eirik Jensen takkes for nyttige kommentarer, Dag Hol også for flere formuleringer og fotografier, Halvor Eifring for litteraturhenvisninger og diskusjoner, Arne Heimdal og Randi Jacobsen for litteraturtips og Irina Eidsvold-Tøien for viktige avklaringer. Et møte i Helseakademiet i Acem Senior ga nyttige innspill. 

Dette nummer inngår i et Dyade-prosjekt. Første nummer var Dyade 2/2022 Tenke på døden – et kontemplativt rom.

Ole Gjems-Onstad er meditasjonslærer, leder av Acem
International og professor emeritus i rettsvitenskap.

Produkter

Dyade 2023/2 Lyset: Dødens farge

 

Relaterte artikler

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2024-utgivelsene

2/24: Rock rytme ro

1/24: Hvorfor har du forlatt meg?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook