Leder

Ole Gjems-Onstad og Merete Lund Hetland

Fra egen psykologi til samfunn

Å gi andre skylden, tillegge dem egenskaper, de ikke har, f eks. gjøre dem mer ondsinnet, gjerrige, dumme eller uærlige enn de er, splitter og eskalerer konflikter. Det er et problem i relasjoner og i samfunnet, som har rot i den enkeltes, vår alles, psykologi.

Med sosiale medier har hatefulle angrep og projektive omtaler av andre fått fritt leide. I stedet for å bygge broer, skaper projeksjoner murer: Mellom mennesker og mellom stater kjempes med stadig skarpere ordbruk om de ”andre”.

Projeksjon finner ofte sted uten at vi er det bevisst. Det er en tendens vi alle har til å se karakteristika hos andre, som vi benekter hos oss selv. Meditasjon kan motvirke projeksjon og ansvarsfraskrivelse, den spiller på universelle strenger i bevisstheten, legger vekt på felles muligheter og ikke alt som skiller. I meditasjon nytter det ikke å skylde på andre. Dens introspeksjon kan hjelpe til å se egne projeksjoner.

Dette Dyade begynner med projeksjon og fordreininger på individnivå og fortsetter med sosiale sammenhenger, ideologier, kjønn og religioner. Politisk korrekthet, woke og identitetspolitikk illustrerer den projektive sort-hvitt maling.

Hvis vi alle forstod mer av hvordan vi projiserer, ville verden bli et mindre farlig sted. Projeksjoner er forankret i den enkelte, men effekten blir særlig kraftig når den skjer i flokk. Kollektive projeksjoner forsterker blindhet, øker emosjonalitet og gjør det enda vanskeligere å finne tilbake til virkeligheten, ansvaret, solidariteten og kompromissene.

Et Dyadenummer om projeksjon kan gå i fellen og bli en eneste lang anklage mot alle som projiserer. Da glemmer vi (forfatterne og leserne) at vi gjør det alle sammen, hele tiden, og særlig når vi er stresset, blir sinte og provosert, eller når livet går oss imot.

Forfatterne takker Turid Suzanne Berg-Nielsen og Anne Grete Hersoug for grundig gjennomlesning; flere av deres kommentarer er, mer eller mindre omskrevet, tatt inn i teksten. Det endelige ansvar for innhold, feil og mangler er selvfølgelig forfatternes.

 

 

 

 

Alle artikler er skrevet og omskrevet av Ole Gjems-Onstad og Merete Lund Hetland i fellesskap. I siste runde er det enkelte bidrag redigert til enten dansk eller norsk.

Produkter

Dyade 2021/3 Projeksjon og fordreining

 

Relaterte artikler

Kollektive projeksjoner

- Farligere sammen enn alene

Les mer

Meditation: fra projektion til introspektion

 - Mærke efter, hvordan man har det

Les mer

Den Gud som passer oss

– Våre mange guder

Skrevet...

Ondskapen hos de andre

- Paradis på jorden

Skrevet...

Fra projeksjon og rettighet til fellesskap og plikt

- Eksistensielle rettighetsillusjoner

Les mer

Dødelig case: selvopgør i flerkulturelt samfund

- Danskerne er problemet: dem mod os

Les mer

Ansvar for hele verden

- “Pokkers plikt” ikke å ta ansvar

Problemet er at senere i livet kan foreldrene ikke rette på det de gjorde galt. Det må man se...

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2023-utgivelsene

4/23: Sannere enn virkeligheten

3/23: Intuisjon – føleri eller vei til viten?

2/23: Lyset: Dødens farge

1/23: Meditasjonsforskningen i en ny fase?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook